Petanque - en idræt for alle!

Boule Hedebo er kendt for at have et velfungerende miljø og en afslappet atmosfære blandt de i dag over 330 medlemmer i klubben.
Uanset hvilken baggrund, alder og forudsætning du har, er du velkommen i vores petanqueklub!

Der er ingen venteliste, men plads til alle
såvel dygtige spillere som nybegyndere.

Velkommen i Boule Hedebo Petanqueklub!

Kongens Enge 42, 2690 Karlslunde

Dansk Petanque Forbund og Petanqueportalen

Køb klubtøj her: Damer: tryk her Herrer: tryk her

07-02-2027


Se her hvornår baner og lokaler er booket i hallen

25-03-2020


Nyt om Hedebo Open

“Hedebo Open udvalget har sammen med bestyrelsen besluttet, at vi desværre må aflyse vores Hedebo Open 2020 på grund af Corona pandemien.


Vi kommer stærkt igen i 2021.

Mange petanquehilsener
Bestyrelsen og Hedebo Open udvalget”


23-03-2020


Coronanyt

Hej alle.

Statsministeren har netop meddelt at udviklingen af Corona smitte fortsat er stigende, og at de tiltag regeringen har sat i gang forlænges til og med den 13. april.

Det betyder desværre at Karlslunde Idræts Center samt Dansk Petanque & Tennis Center vil være lukket for al aktivitet indtil minimum den 14. april. Det samme gælder alle udendørs idrætsområder, altså fodboldbaner, petanquebaner, tennisbaner, Cross Fit arealerne mm.

Vi har forsat medarbejdere på arbejde i dagtimerne, da vi har en del projekter der skal færdiggøres. Men respekter venligst at al uvedkommende adgang til hallerne ikke er tilladt.

Hvis I har spørgsmål er I velkommen til at kontakte mig enten på mail eller mobil.

Venlig hilsen

Karlslunde Idræts Forening

Sekretariatschef

Peter Roslev

Mobil. 23282007

Mail. sek@karlslunde-if.dk /Robert

 


19-03-2020


Meddelelse fra spilleudvalget

Morten Junge oplyser, at der ikke kommer noget fællestræning på baggrund af Covid-19.

Til at starte med er det de 3 første gange, som vil blive udskudt.
Datoerne for hvornår de bliver rykket til er endnu ikke fastlagt.

18-03-2020


Nyt fra DIF

Alle indendørs sportsfaciliteter skal lukkes

Kampen mod spredning af coronavirus medførte her til aften yderligere tiltag fra myndighederne.

Med virkning fra onsdag den 18. marts og foreløbig frem til den 30. marts gælder:

  • Alle indendørs sports- og idrætsfaciliteter lukker ned
  • Forbud mod forsamlinger med mere end 10 personer.

DIF opfordrer indtrængende til, at al udendørs træning sker alene eller med ens nærmeste - og med stor afstand til hinanden.

Opfordring til 14 dages karantæne efter udlandsrejser

Myndighederne opfordrer kraftigt alle, der returnerer fra en udlandsrejse efter den 17. marts, til at holde sig hjemme i 14 dage.

De pågældende bør under hjemtransport overholde de generelle retningslinjer for hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum, herunder i den kollektive trafik, og være særligt opmærksomme på symptomer på COVID-19.

DIF støtter op om myndighedernes anbefalinger og opfordrer DIF-idrætten til at gøre det samme.

Corona: Muligheder for kompensation til DIF-idrætten

For at afbøde konsekvenserne af COVID-19 har regeringen foreløbigt iværksat to ordninger - en arrangementsordning og en mulighed for midlertidig lønkompensation.

DIF opfordrer til, at DIF-idrætten udviser ansvarlighed og samfundssind, så ordningen kommer de særligt hårdt ramte idrætsaktører og andre sektorer/brancher til gode først.

Læs mere om mulighederne for kompensation

Generalforsamlinger,  repræsentantskabsmøder og bestyrelsesmøder

DIF opfordrer til, at indendørs forsamlinger udsættes eller afholdes online, så længe myndighederne fraråder at mødes i større forsamlinger på mere end 10 personer.

Dette gælder også generalfor-samlinger, repræsentantskabsmøder og bestyrelsesmøder - også selvom der er færre end 10 deltagere.

Hvad betyder det for bestyrelsen?

Få et hurtigt overblik over det her

Kontingent under coronaudbrud og aflyste træninger

Coronaudbruddet er en helt usædvanlig situation med store konsekvenser for hele Danmark – også foreningslivet, hvor aktiviteter er midlertidigt lukket ned.

Det er DIF`s klare anbefaling, at de enkelte foreninger og klubber ikke tilbagebetaler kontingent for perioden, da en tilbagebetaling potentielt vil lukke nogle af vores frivillige klubber.

DIF opfordrer derfor til, at DIF-idrætten og vores medlemmer bredt set udviser samfundssind og ansvarlighed og bakker vores mange foreninger, klubber og frivillige op i denne svære tid.

Få flere anbefalinger fra DIF her

Sådan er I dækket ved aflysning af idrætsrelaterede rejser pga. corona

Alle forbund og foreninger under DIF er dækket af Idrættens forsikringer, herunder Idrættens rejseforsikring.

Vi har været i dialog med Tryg, som Idrættens forsikringer er tegnet hos.

Få et hurtigt overblik over, hvordan I er dækket og hvornår

Hold jer opdateret på dif.dk

I DIF arbejder vi hele tiden på at skabe overblik, finde svar og anbefalinger i denne svære tid.

Myndighedernes tiltag, rejsevejledninger mv. ændrer sig på daglig basis.

Vi opfordrer jer derfor til at følge med på dif.dk/corona, hvor DIF kommunikerer, så snart der er idrætsrelevant nyt.

 

 


13-03-2020


Centret Lukket

Coronavirus

Petanquecentret er lukket

Med henvisning til smitterisikoen, er Petanque- & Tenniscentret lukket for al aktivitet minimum til og med den 29. marts.


Forretningsudvalget

Karlslunde Idræts Forening


20-02-2020


Petanque for svagtseende og blinde